Olofstorp – ett jordearv är ett långsiktigt samarbetsprojekt mellan Leader Sjuhärad, Grovare-Fänneslunda Hembygdsförening, Sveaskog, Stiftelsen Petersson-Grebbe och Stiftelsen Skogssällskapet.

 

Det går ut på att levandegöra och gestalta en kulturhistorisk mötesplats, i detta fall den ödelagda och numera rivna gården Olofstorp i skogen i Fänneslunda socken, Ulricehamns kommun.

 

Olofstorp skall bli ett offentligt rum i skogen för forskning, kultur, utbildning, turism och rekreation med det äldre bondesamhällets landskap och människor som den röda tråden.

 

 

 

Så sant ett liv sitt ursprung har av jorden,

det korades med rätt till jordearv

för få, till njutning, nej, till allas tarv

Ej dukade naturen rika borden

Ur dikten Jord och ljus 1912 av Karl Nilsson

PROJEKTET GÅRDEN AKTUELLT KONTAKT
Grovare-Fänneslunda Hembygdsförening
Stiftelsen Petersson-Grebbe

Jord och ljus

Och är den sann, religionens lära:

äro vi barn av samma fadershus,

vi stämplas det som kätterskt att begära

åt alla samma rätt till jord och ljus?

 

Så sant ett liv sitt ursprung har av jorden,

det korades med rätt till jordearv.

Ej dukade naturen rika borden

för få, till njutning, nej, till allas tarv.

 

Ej på naturens bud, med börd och pengar,

gavs härskarrätten över sjö och strand.

Den tillhör alla unga, raska drängar,

som längta efter jord med hug och hand.

 

Se, lärdomstemplet öppnas blott för rika,

i mörkrets schakt de gå, som draga lass,

då – med var livsnerv efter ljuset fika

är arvsrätten till ljusets Paranass´.

 

 

Men kommer tid, då utav väld och funder

ej varder kränkt naturens helga rätt;

ja då, först då, skall uti jordens lunder

stå upp en fri, en lycklig män´skoätt.

 

Karl Nilsson (ur diktsamlingen Offermynt 1912)